Schema de lucru cu instalatia de udare  prin aspersiune cum tambur si furtun tip CERITEX IUA 110.300

Schema de lucru cu instalatia de udare prin aspersiune cum tambur si furtun tip CERITEX IUA 110.300

schema2În schema alăturată este exemplificat modul de lucru cu instalaţia de udare prin aspersiune, cu tambur şi furtun de polietilenă, având diametrul exterior de 110 mm şi lungimea de 300 m. Este prezentată varianta alimentării instalaţiei cu apă, de la hidranţii reţelei de conducte îngropate sub presiune – sistem răspândit, mai ales, în zonele marilor exploataţii agricole din sudul ţării.

Acest mod de lucru este valabil pentru întreaga gamă de instalaţii, echipate cu tambur şi furtun.
Pentru prima poziţie de lucru ( poz.1 ), se procedează la desfăşurarea furtunului, prin tractarea căruciorului portaspersoare, cu ajutorul tractorului.

După desfăşurarea completă a acestuia, se procedează la udarea propriu-zisă, fiind permis accesul apei în instalaţie. Turbina, prin intermediul apei, care o tranzitează, acţionează transmisia, care realizează rotirea tamburului, respectiv înfăşurarea furtunului de polietilenă şi, concomitent, retragerea căruciorului port-aspersoare.

Căruciorul echipat cu aspersoare, aplică udarea primei fâşii. După retragerea completă a acestuia, păstrând instalaţia imobilizată, se procedează la rotirea turelei tamburului la 180°, remorcarea căruciorului port-aspersoare şi desfăşurarea furtunului pe cea de a doua poziţie de lucru ( poz.2 ).

Astfel, de pe o singură poziţie de amplasare a instalaţiei, se pot uda 2 fâşii de teren, opuse la 180°, fiecare dintre ele având lungimea furtunului de polietilenă ( în cazul de faţă 300 m ).
Instalaţia se amplasează, de regulă, în vecinătatea sursei de apă, pe antene – linia de amplasare a hidranţilor.

În zonele în care alimentarea cu apă a instalaţiilor se face din surse locale, precum râuri, canale, lacuri, puţuri, etc. cu ajutorul agregatelor de pompare, se poate aplica acelaşi mod de
udare.
În cazul distanţelor apreciabile dintre sursa de apă şi locul de amplasare a instalaţiei, apa va putea fi distribuită printr-o conductă formată prin cuplarea mai multor ţevi, sau a unor furtunuri.